loader

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İSTANBUL İŞİTME CİHAZLARI ANONİM ŞİRKETİ’NİN (“İSTANBUL İŞİTME” veya “ŞİRKET”) Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İSTANBUL İŞİTME’nin;

 1. Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (İlgili Kişi Kategorizasyonu),
 3. İlgili kişilerin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 4. İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 5. Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 7. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
 8. Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 9. Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
 10. Çerez (Cookie) kullanımı ve yönetimi,
 11. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,

ayrıntılı olarak belirtmektedir.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İSTANBUL İŞİTME, kişisel verileri doğrudan ilgili kişinin kendisinden, Web Sitesi, e-posta, sözleşmeler, başvurular, formlar, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon, fax, satış ve pazarlama birimi, posta, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak iş bu Politika’nın (d) maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu

b. İlgili Kişi Kategorizasyonu

İSTANBUL İŞİTME, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 1. Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi
 2. Tedarikçi Yetkilisi
 3. Tedarikçi Çalışanı
 4. Diğer – Yardımdan Yararlanan Kişi
 5. Çevrimiçi Ziyaretçi
 6. Fiziksel Ziyaretçi
 7. c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  No İlgili Kişi Veri Kategorisi Örnek Veri Türleri
  1 Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Anne- Baba Adı
  İletişim Bilgisi Adres (ev/iş), E-posta, Cep Telefonu, İş Telefonu
  Finansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Vergi Levhası fotokopisi
  Mesleki Deneyim Unvan, Mezun Olunan Okul, Diploma Numarası ve Tarihi, Sorumlu Müdürlük Sertifika Numarası ve Tarihi
  Müşteri İşlem Fatura, Çek ve Senet Bilgileri, Sevk İrsaliyesi
  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İstanbul İşitme tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler, Resmi Tutanaklar (Polis vb.), Vekaletname, İmza Sirküleri
  Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi İmza
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sağlık Verileri Eski kimliklerde ve ehliyetlerde yer alması sebebiyle Kan Grubu, Odyogram İşitme Testi, Kullanılan Cihaz Bilgileri (işitme cihazı seri numarası vb.)
  Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Eski kimliklerde ve ehliyetlerde yer alması sebebiyle din bilgisi
  Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
  2 Tedarikçi Yetkilisi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad
  İletişim Bilgisi Adres, E-posta adresi, Cep/ İş Telefonu
  Mesleki Deneyim Unvan, Meslek Bilgisi
  Finansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Vergi Dairesi
  Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
  3 Tedarikçi Çalışanı Kimlik Bilgisi Ad-Soyad
  İletişim Bilgisi Adres, E-posta adresi, Cep/ İş Telefonu
  Mesleki Deneyim Unvan, Meslek Bilgisi
  Finansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Vergi Dairesi
  Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
  4 Diğer- Yardımdan Yararlanan Kişi Kimlik Bilgisi Ad- Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum tarihi, Cinsiyeti
  İletişim Bilgisi Cep telefonu, e-posta adresi
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
  Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
  Müşteri İşlem Fatura bilgileri, Garanti Belgesi
  Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi İmza
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sağlık Verileri Odyogram İşitme Testi, SGK Raporu (Devlet/üniversite hastanelerinden alınan “işitme cihazı alabilir sağlık raporu”), Kullanılan Cihaz Bilgileri (işitme cihazı seri numarası vb.)
  5 Çevrimiçi Ziyaretçi (Web Sitesi Kullanıcıları) Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası
  İletişim Bilgisi Cep telefonu, e-posta adresi, Adres
  Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgisi
  İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, veri sorumlusuna ait internet sitesi giriş-çıkış bilgileri & şifre ve parola bilgileri
  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, veri sorumlusuna ait internet sitesi üzerinden İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği tüm izin ve aydınlatma metinleri
  Müşteri İşlem Garanti Belgesi, Fatura
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler Sağlık Verileri Kullanılan Cihaz Bilgileri (işitme cihazı seri numarası)
  Pazarlama Bilgisi Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, İlgili Kişi tarafından yapılan ürün yorumlarıyla elde edilen veriler
  8 Fiziksel Ziyaretçi İşlem Güvenliği Trafik/ Log Kayıtları, IP adresi bilgileri
  Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları

  d. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

  Kişisel veriler, İSTANBUL İŞİTME tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
  • İş ve Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetlenmesi
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
  • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi

  e. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere yurt içinde aktarılabilecektir.

  Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

  No İlgili Kişi Aktarım Yapılan Taraf
  1 Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi • Mal/ Hizmet satın alım ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.
  2 Tedarikçi Yetkilisi • Mal/ Hizmet satın alım ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler iş ortaklarımızla,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar ve danışmanlarla,
  • Finansal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve ücret politikasının yürütülebilmesi açısından bankalarla,
  • Bilgi güvenliği kapsamında hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmaktadır.
  3 Tedarikçi Çalışanı • Mal/ Hizmet satın alım ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler iş ortaklarımızla,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar ve danışmanlarla,
  • Bilgi güvenliği kapsamında hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmaktadır.
  4 Diğer- Yardımdan Yararlanan Kişi • Mal/ Hizmet satın alım ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.
  5 Çevrimiçi Ziyaretçi • Bilgi güvenliği kapsamında hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmaktadır.
  • Mal/ Hizmet satın alım ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

  f. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

  No İlgili Kişi Aktarım Yapılan Taraf
  1 Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.
  2 Tedarikçi Yetkilisi • İlgili düzenlemeler uyarınca mali tedarikçilere ait verilerin gerekli görülmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlarla,
  • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.
  3 Tedarikçi Çalışanı • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.
  4 Diğer- Yardımdan Yararlanan Kişi • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.
  • Sosyal sorumluluk aktivitelerinin yürütülmesi kapsamında ilgili kişiye satılan mal ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ilgili kişiye ait kişisel veriler SGK ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.
  5 Fiziksel Ziyaretçi • Trafik / log kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
  • Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılmaktadır.

  g. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

  İstanbul İşitme, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İstanbul İşitme, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. İstanbul İşitme kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi ve mobil sitesi aracılığıyla İstanbul İşitme’ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. İstanbul İşitme işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

  • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil sitedeki tüm alanlar SSL ile korur,
  • Web sitesi veya mobil sitede toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
  • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
  • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
  • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

  İstanbul İşitme’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İstanbul İşitme tarafından işletilen platformlara veya İstanbul İşitme sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İstanbul İşitme bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

  h. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

  İstanbul İşitme, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. İstanbul İşitme Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası uyarınca saklama süreleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

  Veri Tipi Saklama Süresi Hukuki Dayanağı
  Yardımdan Yararlanan İlgili Kişi kapsamında sözleşmesel kayıtlar 5 yıl 6098 Sayılı Kanun, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
  Mal/hizmet satışı kapsamında tutulan kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6098 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun
  Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
  Çerezler En fazla 540 gün
  Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
  Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
  Fiziksel mekan güvenliği kapsamında tutulan kamera kayıtları 1 ay 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  j. Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla veya vermiş olduğunuz rızanızı geri almak üzere kvkk@istanbulisitme.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir:

  (1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  (2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  (3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  (4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  (5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  (6) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  (7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  (8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  (9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Ayrıca, İstanbul İşitme tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

  k. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

  İstanbul İşitme tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  l. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

  İstanbul İşitme, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. İstanbul İşitme tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. İstanbul İşitme bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. İstanbul İşitme tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  İstanbul İşitme tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

  İstanbul İşitme, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

  2. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

  İstanbul İşitme, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.