loader

KULLANIM KOŞULLARI

www.istanbulisitme.com İstanbul İşitme Cihazları Anonim Şirketi’ne (“İstanbul İşitme”) ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Aşağıdaki kullanım koşullarının sunulması ile, Site’ye giren kullanıcıların kullanım koşullarına erişmelerine olanak sağlanmaktadır.

 

 1. Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) merkezi Merkez Mah. Halaskargazi Caddesi No:191/3-5 Şişli/ İstanbul adresinde bulunan İstanbul İşitme Cihazları Anonim Şirketi (“İstanbul İşitme”) ile Kullanıcı ("Kullanıcı") arasında; Kullanıcı’nın, İstanbul İşitme’nin Websitesi'nde (“Site”) sunduğu Ürün ve Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

İstanbul İşitme ve Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

 1. Tanımlar

Çerez (Cookie) Politikası Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Kullanıcı’nın kullanım deneyimini iyileştirmek ve Kullanıcıların Site’yi ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden buraya tıklayarak erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Kullanıcı’ların Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, İstanbul İşitme tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere İstanbul İşitme’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden buraya tıklayarak erişilebilecek olan metni ifade eder.

Websitesi Mülkiyeti İstanbul İşitme’ye ait olan ve İstanbul İşitme’nin işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen Ürün ve Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.istanbulisitme.com

alan adına sahip internet sitesini, Site içerisindeki Ürün niteliğine haiz mobil uygulamalarını ve İstanbul İşitme’ye ait mobil siteyi ifade eder.

Kullanıcı, İstanbul İşitme Bayi ve Müşterileri dahil siteyi çevrimiçi ziyaret eden herkesi ifade eder.

Bayi, İstanbul İşitme’nin bayilik sözleşmesi gereği Bayi’si olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Sözleşme, İstanbul İşitme tarafından, malların bir kısmının belirli bir bölgede satmak üzere bayiye gönderilmesi ile kurulur ve buna karşılık bayi, İstanbul İşitme’nin dağıtım ağına dahil olarak sözleşme konusu mal veya hizmeti kendi adına ve hesabına satmak ve bu mal ile hizmetlerin sürümünü arttıracak faaliyetlerde bulunmak yükümlülüğünü üstlenir. Bayilerin İstanbul İşitme Web Sitesi üzerinden ayrı bir panel yardımıyla ve kendilerine ait kullanıcı adı ve parolalarla giriş yaparak kullanabilecekleri İstanbul İşitme Hizmetleri mevcut olmakla bu Hizmetler yalnızca İstanbul İşitme Bayileri için geçerlidir.

Hizmet Bayi’lerin ve Kullanıcı’ların işbu Kullanım Koşulları içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla İstanbul İşitme ya da İstanbul İşitme’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Müşteri, İstanbul İşitme tarafından sunulan hizmet kapsamında İstanbul İşitme ve son kullanıcı olan Müşteri (hasta) arasında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’undan doğan yükümlülüklere tabi ilişkiyi ifade eden ve yalnızca İstanbul İşitme’nin kendi Müşterileri için geçerli bir tanımdır.

 

 1. Kullanım Koşullarının Kapsam ve Amacı

Kullanım koşulları, Site’yi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçiler ve İstanbul İşitme ile iş akdi içerisinde olan tüm Bayiler ve Müşteriler için geçerlidir. Bu internet sitesine girilmesi veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilginin kullanılması aşağıdaki koşulların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

 1. Genel Kullanım Koşulları

Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

 1. Bu siteye girerek siteyi kullanmanız, kullanım politikasını/ koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.
 2. Açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

 1. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik

İstanbul İşitme, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanım Koşullarının ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek, tek taraflı olarak önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanım Koşulları Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1. Site ve İçeriğin Kullanımı
 1. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan İstanbul İşitme tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.
 2. İstanbul İşitme başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.
 3. Kullanıcıların, aksi İstanbul İşitme tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.
 4. Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı, kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. İstanbul İşitme bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
 5. İstanbul İşitme, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
 6. İstanbul işitme Web Sitesinde işitme kaybı hakkında yer alan bilgiler ve teknik tanımlar genel bilgiler niteliğinde İstanbul İşitme çalışanları/ odyometristleri tarafından hazırlanmış, teorik ve pratik kitap bilgileridir. Bu bilgiler herhangi bir işitme sağlığı uzmanı ile yapılan konsültasyon anlamına gelmemektedir. Bu sebeple Kullanıcı’ya herhangi bir teşhis ve/veya tanı koyma amacı yoktur. Kullanıcı’nın işitme kaybının olması halinde bir uzmana danışmasını öneririz.
 7. İstanbul İşitme sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan İstanbul İşitme sorumlu değildir. İstanbul İşitme, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 8. İstanbul İşitme, site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı İstanbul İşitme sorumlu tutulamaz. İstanbul İşitme önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

 

 1. Garanti Olmaması

Bu site Kullanıcılara olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

 

İstanbul İşitme, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

 

İstanbul İşitme, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir.

 

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

İstanbul İşitme, Kullanıcı’nın Site’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. İstanbul İşitme, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde kvkk@istanbulisitme.com adresine elektronik posta göndererek ya da Site’de yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

 

Kullanıcı tarafından Site’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı’ya çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, Bayi sayfasından ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel satış, pazarlama, değerlendirme, yorum ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim ve istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla İstanbul İşitme ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Müdahale Yasağı

Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası İstanbul İşitme tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu maddede belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri (bayi girişi üzerinden) iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya İstanbul İşitme’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

 

Kullanıcılar, gerek uluslar arası alanda gerekse de yerel mevzuat kapsamında suç olan ve dahi Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı olan hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

 

 1. Kullanım Koşullarının Sona Ermesi

Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına son verebilir.

 

İstanbul İşitme;

  1. işbu kullanım koşullarının ve İstanbul İşitme politikalarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi,
  2. Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmaması,
  3. mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları,
  4. yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkanının ortadan kalkması,
  5. İstanbul İşitme’nın takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcının varsa Üyeliği’ni (bayi üyelik girişi)  iş sözleşmesi hükümlerini takiben iptal edebilir yoksa Kullanıcı’nın Site kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İstanbul İşitme markası ve logosu, İstanbul İşitme Ürün ve Uygulamaları ile Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak İstanbul İşitme tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile İstanbul İşitme’nın mülkiyetindedir. Kullanıcı, İstanbul İşitme’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını İstanbul İşitme’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, İstanbul İşitme Ürün ve Uygulamaları ile Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda İstanbul İşitme’nın izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya İstanbul İşitme’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, İstanbul İşitme’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. Muhtelif Hükümler

 

 1. Delil sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda İstanbul İşitme’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile İstanbul İşitme’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 2. Tebligat sözleşmesi. İstanbul İşitme tarafından, Kullanıcıların, Site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.
 3. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Kullanım Koşulları münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan veya işbu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Kullanım Koşulları, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 5. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Kullanım Koşulları’nda kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

Bilgi ve iletişim: www.istanbulisitme.com  web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için info@istanbulisitme.com  adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.